46 תוספת לסדר הזכרת הנשמות מתוך מחזור לימים הנוראים, כנסת הרבנים, ארה"ב 1972

אל מלא רחמים שוכו במרומים המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מזהירים , את נשמות כל אחינו בני ישראל , אנשים נשים וטף , שנהרגו ושנטבחו ושנשרפו ושנחנקו . בגן עדן תהי מנוחתם . אנא בעל הרחמים , הסתירם בסתר כנפיך לעולמים וצרר בצרור החיים את נשמותיהם . יי הוא נחלתם , וינוחו בשלום על משכבותיהם . אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי . אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב . אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך . ובכן יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתסלח לנו על כל חטאתינו ותמחל לנו על כל עונותינו ותכפר לנו על כלפשעינו . על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם באטימת אזן , ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בבגידת רעים . על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בהסוס ובהרהור , ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בועידות שוא . על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בזהירות יתר , ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בחבוק ידים . על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בטמטום המח , ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם ביאוש מדעת . על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בסבלנות , ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בעליזות חיינו . על חטא שחטאנו לפניך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן