45 הצעה לסדר יום השואה והגבורה מאת הרב ראובן המר

לזכר קדושינו . 1 אל מלא רחמים , המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה , במעלות הקדושים וטהורים . לנשמת ולנשמות אחינו בני ישראל שנטבחו ונרצחו בארצות אירופה והלכו לעולמם . לכן בעל הרחמים תסתירם בסתר כנפיך לעולמים , ותצרור בצרור החיים את נשמתם . ה' הוא נחלתם , ונאמר אמן . . 2 קדושתה של אירופה הושמדה : ארון הקודש , האמונה והלימוד עומד ריק ושמם , באנו לכאן בכדי לזכור את אלה שלא יכולים להישכח , באנו לדבר על זה שעליו לא ניתן לדבר , אך אינו ניתן לא להיאמר , באנו להזכיר לא לאחרים אלא לעצמנו את אשר נעשה ואת אשר לא נעשה , באנו לשאול שאלות שעליהן אין להשיב —אן אינן יכולות לא להישאל , יודעים אנו כיצד לזכור את המתים שהיכרנו , יודעים אנו לזכור מותו של איש אחד , אבל אבלים כולנו , זוכרים כולנו לא אחד אלא ששה מיליון אחדים , לא רק אלה שהיכרנו אלא גם אלה שאין אנו יכולים להכיר , השמות שנאבדו לעולם משום שאין דרך מספיקה לזכרם . נעשה את אשר תמיד עשינו ונתפלל שייסלח לנו על שלא עשינו יותר . . 3 הרב : במחנות ההשמדה באירופה כתבו לנו קדושנו את צוואותיהם :  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן