44 תוספת להגדה של פסח מאת הרב ראובן המר

לזכר ששת המיליונים להיאמר לאחר פתיחת הדלת לאליהו חלק א ; כולם קמים ועורך הסדר אומר : בליל סדר זה זוכרים אנו ביראת כבוד ובאהבה את ששת מיליוני עמנו מגלות אירופה שנהרגו בידי צורר מרושע יותר מפרעה , ששיעבד אבותינו במצרים . בואו , אמר למשרתיו , ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד . וירצחו את הזכאים והטהורים , גברים , נשים וקטנים , באדי רעל וישרפום באש . נמנעים אנו מלהתרכז במעשי הרשעים שמא נחלל שם השם שבצלמו נוצר האדם . אכן , התקוממה שארית עמנו שנותרה בגיטאות ובמחנות ההשמדה , בנסיון קידוש השם , והרגו מבין הרשעים בטרם נהרגו הם עצמם . ביום ראשון של פסח התקו ממה השארית בגיטו ורשה נגד הצורר , כפי שנעשה בימי יהודה המכבי . הנהדרים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו , והביאו גאולה לשם ישראל בעולם כולו . ומעמקי מכאוביהם הרימו הקדושים קולם בשיר אמונה בביאת המשיח , עת שצדק ואחווה ישררו בין בני אנוש . חלק ב : כולם שרים "אני , "מאמין שירם של כל הקדושים בגיטאות ובמחנות ההשמדה : "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אני . "מאמין ( מתורגם מאנגלית ) [ ר' המר , תוסמות שונות להגדה של 0 ס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן