43 "וידוי" מאת אברהם הולץ ארה"ב, תשכ"א

לזכר נשמות אחינו ואחיותינו שנספו בשואה על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם באטימת אזן ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם באזלת יד על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בבטחון כזב ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בבגידת רעים על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בגנבת דעת ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בגובה לבב על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בדעת ובדבור ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בדכוי לבבות על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בהבל פינו ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בהסוס ובהרהור על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בועידות שוא ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בוכוחי סרק על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בזהירות יתר ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בזחלנות שוטה על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בחבוק ידים ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בחזקת המצח על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בטמטום המח ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בטפשות פה על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם ביאוש מדעת ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם ביראת נדיבים על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בכריעות ברך ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בכניעות על חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בלהגנות ועל חטא שחטאנו לפניך ולפניהם בלשון הרע על חטא שחטאנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן