40 סדר תפילה לכ"ז בניסן - יום השואה והאבל מאת הרבנות הראשית והמועצה הדתית לתל־אביב-יפו

סדר התפילה לכ"ז בניסן — יום השואה והאבל בשבת שלפני יום השואה והאבל : אחרי ברכת החודש — תפילת א ל מלא רחמים לזכר הקדושים חללי השואה , ואח"כ "אב הרחמים" ע"י כל הצבור . בליל יום השואה , אור לכ"ז בניסן : להדליק נר נשמה בכל בית וכן בכל בתי הכנסת . בתפילת מעריב : לאחר ספירת העומר 2— מזמורי תהלים ע"ט ופ"ג , ולאחריהם קדיש יתום ע"י כל הצבור . לימוד 2 משניות מהמשנה היומית , ולאחריהן קדיש דרבנן ע"י כל הצבור . קינח מתון קינות תשעה באב : מי יתן ראשי מים ועיני מקור נוזלי . ואבכה כל ימותי ולילי . את חללי טפי ועוללי . וישישי קהלי . ואתם ענו אבוי אוי ואללי . ובכן בכה בכה רב והרב . על בית ישראל ועל עם יי כי נפלו בחרב : ודמוע תדמע עיני ואלכה לי שדה בוכים . ואבכה עמי מרי לבב הנבוכים . על בתולות היפות וילדים הרכים . בספריהם נכרכים ולטבח נמשכים . אדמו עצם מפנינים ספירים ונופכים . כמו טיט חוצות נדשים ונשלכים . סורו טמא קראו למו מלקרב . על בית ישראל ועל עם יי כי נפלו בחרב : ותרד עיני דמעה ואילילה ואנודה . ולבכי ולחגור שק אקרא להספידה . מפז יקרה וזהב חמודה . פנימה כבודה כבוד כל כלי חמדה . ראיתיה קרועה שכולה וג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן