39 הוראות הרבנות הראשית בדבר סדר התפילה ביום צום י' בטבת, יום הקדיש הכללי

ב"ה ירושלים השלמה ת"ו ר טבת התשז "ם Jerusalem יום חללי השואה יום העשירי בטבת נקבע על ידינו בזמנו לשעה ולדורות ליום השנה לקהילות הקודש , אנשים , נשים וטף , שניספו בהמוניהם באכזריות חימה בידיה הטמאות של המפלצת הנאצית באירופה , ועשן הכבשונות , שבהם עלו על המוקד , כיסה עליהם ועל יום פקודתם . לאלה מיליוני החללים , שאין סימוכים לקביעת יום מותם — יום זה קודש לזכרם ולעילוי נשמותיהם הזכות והטהורות , דינו של יום זה , יום העשירי בטבת , לבניהם ולקרוביהם כדינו של יום המיתה לאמירת קדיש , ללימוד משניות ולהדלקת נר נשמה . ולכל יהודי באשר הוא שם , קדוש היום הזה לזכר רבבות בתי האבות והמשפחות שנשמדו כליל ללא השאיר שריד ופליט , וגואלם הוא בית ישראל כולו , וראוי ללמוד משניות לעילוי נשמתם וכן ראוי להדליק בליל זה , אור לעשירי בטבת , נר נשמה בביתו . אחרי קריאת התורה בתפילת שחרית , תיאמר בכל בתי הכגסיות ובתי המדרשות תפילת האזכרה המיוחדת שנערכה על ידינו בשעת השואה . שעה לפני תפילת מנחה מתכנס הציבור בכל מקום , בארץ ובתפוצות , לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות ללמוד משניות ולאמירת תהילים פסוק בפסוק . ובזכות זכרון קודש זה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן