38 תפילת "א־ל מלא רחמים" חוברה על־ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל בשנת תשי"א

אל מלא רחמיס דיין אלמנות ואבי יתומים , אל נא תחשה ותתאפק לד 0 ישראל שנשפך כמיס , תן מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים , כזוהר הרקיע מזהירים , את נשמותיהם של הרבה מאות אלפי ישראל , אנשים ונשים , ילדים וילדות , שנהרגו ונשחטו ונשרפו ושנטבעו ושנחנקו ושנקברו חיים במדינות : פולין , ליטא , רומניה , רוסיה הכבושה , הונגריה , גרמניה , אוסטריה , צ'כוסלובקיה , יוגוסלביה , יוון , הולנד , בלגיה , נורווגיה , צרפת ושאר הארצות הכבושות . כולם קדושים וטהורים ובהם גאונים וצדיקים , ארזי הלבנון ואדירי התורה בגן עדן תהא מנוחתם , לכן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים את נשמתם ה' הוא נחלתם ויזכר לנו עקדתם ויעמוד לנו ולכל ישראל זכותם , ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם , בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחוזתם והקדושים לזכרון תמיד נגד ה' צדקתם , יבואו שלום וינוחו על משכבותם ונאמר אמן . פרקי תהילים ליום הקדיש הכללי — לאומרם אחרי תפילת שחרית או לפני תחילת מנחה תהילים — \ "ט מכתם לדוד שמרני א ל גי חסיתי בד — » " » » . 'וגי תפלח לדוד וגר . " כ"ג — למנצח על אילת השחר " . 'וגו מ '' י — למנצח לבני קירח משכיל וגוי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן