17 קינת "אלי אלי" מאת יהודה לייב ביאלר ורשה תש"ה

אלי , אלי קינה [ בלחן 'אלי [ 'ציון אלי , אלי , נפשי , בכי וזעקי , בת ישראל , מספד שאי והתיפחי , אכלה האש בישראל . על טבח עם , אשר הוכן , יסורי שכול , אשדות דמים . זקן גם טף לא רחם , על עקדה קרבן תמים . . .. אלי , אלי על עוללים , גמולי חלב . המרטשים לפי צורים ועל דמם , אשר זב בראש חוצות לעין הורים . . .. אלי , אלי על הקהלות השוממות ועל חרבן מקדשי אל , יקודי להב שלהבות ערי פאר בישראל . אלי , אלי ... עלי דורות , אשר נגדעו , דמי אבות על דמי בנים , בגיא אושביץ תמו גועו עלי מוקדות הכבשנים . . .. אלי , אלי עלי כלואים , חגורי שק הנמקים ברבבותיהם , בטרבלינקי ומידנק ואין מלקט עצמותיהם . . .. אלי , אלי עלי קרונות , צפופי אדס , אשר רפדו גפרית וסיד , צחי צמא , ככלות נפשם , צעקו מים ואין מושיט . . .. אלי , אלי עלי בנות , אשר עלפו , רעיות בנפשן שלחו ידן , צ"ג הטהורות יחדו נספו ולא חלל תם כבודן . . .. אלי , אלי עלי קפואים בשדות שלגים , ילדים רכים בחיק אמהות ועל קדושים השואגים קבורי חיים מתוך בורות . . .. אלי , אלי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן