36 סליחות ליום כ' בשיוך, בודפשט תש"ו

סליחות ליום כי ס י ו ן שנקבעו על ההריגות דשנת ת"ח במדינת פולין מגאונים וקדושים זי"ע , ועתה נתחדש אורם באיזה שינוים למדינת הונגריא . נערכו ונדפסו בהסכמת הרבנים הגאונים שליט"א ע"י הלשכה המרכזית לקהלות היראים דמדינתנו על הריגת אחבנ"י בני מדינתנו משנת תש"א והלאה ובפרט בשנת תש"ד תש"ה הי"ד ועל הריסת בתי כנסיות ובתי מדרשות וכליון ספרי תורה ושאר ספרים קדושים . השמ ירחמ ויאמר הרף . ת . ש . ו . נדפס בדפוס של אחים געווירץ בודפשט תע '' א . [ אוסף פרטי של צ'רלס ריכטר , ניו יורק ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן