33 סדר מיוחד של תפילה והודיה על הכרזת הניצחון על גרמניה מאת קהילת היהודים הספרדים והפורטוגזים לונדון 1945

תפילת מנחה קדיש תתקבל שהחיינו תהילים מ '' ו תהילים קי"ח תהילים קי"ט פסוקים 24—1 תפילה לשלום המשפחה המלכותית דרשה תפילה השכבה לנופלים במלחמה סיום תפילת מנחה תהילים ק"ן ההמנון הלאומי [ אוסף מוקטה ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן