31 קינה על הכספים, מנחם־אב תש"ד

מי יתן ראשי מים ועיני מקור נוזלי , ואבכה כל ימותי ולילי , את חללי טפי ועוללי , וישישי קהלי , ענו אבוי / אוי ! ואללי ! בכה בכה רב על בית ישראל ועל עם ה' כי נפלו בחרב , ואקונן מר עלי הרוגי קהלות קדושות המעוטרות , וילנה , קובנה , ורשה , לעמבערג , קראקא , עיירות פוילין , ליטה , לטביה , אונגארין , טשעכי סלובאקיה ושאר המדינות שנפלו בחרב . ארזי הלבנון אדירי התורה , בעלי תריסין במשנה ובגמרא , דמם נשפך ונשתה גבורה , כנס קדושי הרוגי למאות ולאלפים , גאוני אדירי התורה , צדיקים וקדושים מתו במיתה חמורה , הרב ר' מנחם מענדיל אלטר הי"ד , הרב ר' מנחם זעמבא הי"ד , הרב ר' מנדיל פאק מריגא הי '' ד , האדמו"ר ר' דוד מסאכאטשוב הי"ד , האדמו"ר ו שלמה חנוך הכהן מראדאמסק הי"ד , וחתנו הרב ר' דוד משה הי"ד , ושאר צדיקים וקדושים גאוני ישראל , מפוילין , גאליציען , עסטרייך , אונגארין , טשעכי-סלובאקיה , ליטה , לטביה . הספידו על חסידים וחנונים , תורה תורה חגרי שק והתפלשי באפרים , מי יפרק הויות ומי יתרץ שברים , כלי מלחמה אבדו ונפלו גבורים . עד מתי : עד מתי ז העל אלה תתאפק אדון כל יצורים , תנקום דם הנשפך כמיס המגרים על בית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן