30 תפילת אזכרה מאת הרבנים הראשיים לארץ־ישראל תש"ד

תפילת אזכרה נתקנה מגאוני רבני הראשית לא '' י , הרב ר' יצחק אייזיק הרצוג , והרב ר' בן ציון מאיר חי עיזואל [ עוזיאל ] אל מלא רחמים דיין אלמנות ואבי יתומים אל נא תחשה ותתאפק לדם ישראל שנשפך כמים , תן מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים , את נשמותיהם של הרבה מאות אלפי ישראל אנשים ונשים ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו ונשרפו ושנטבעו ושנחנקו ושנקברו חיים במדינות : 0 וילין , ליטא , לטביה , רומניה , רוסיה הכבושה , גרמניה , אוסטריה , צ'כוסלובקיה , יוגוסלביה , יון , הולנד , בלגיה , נורווגיה , צרפת , הונגריה , ושאר הארצות הכבושות : כולם קדושים וטהורים ובהם גאונים וצדיקים , ארזי הלבנון ואדירי התורה בגן עדן תהא מנוחתם לכן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים את נשמתם ה' הוא נחלתם ויזכור לנו עקדתם . ויעמוד לנו ולכל ישראל זכותם , ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם , בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחוזתם , והקדושים לזכרון תמיד נגד הי צדקתם . יבואו בשלום וינוחו על משכבותם ונאמר אמן : והי יעתר לשועת עמו , יקום דם עמו ונקם ישיב לצריו וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות ויגאלנו גאולת עולם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן