29 "א־ל מלא רחמים" [לזכר 93 תלמידות "בית יעקג" בקרקוב, אייר תש"ג]

אל מלא רחמים דין אלמנות ואבי יתומים אל נא תחשה ותתאפק לדם ישראל שנשפך כמים . תן מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מזהירים את נשמותיהם של הרבה מאות אלפי ישראל אנשים ונשים ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושנטבעו ושנחנקו ושנקברו חיים במדינות פולין ליטא רומניא רוסיא גרמניא אוסטריא טשכוסלובקיה יוגוסלביה יון הולנד בלגיה נורוגיה צרפת ושאר ארצות הכבושות : כולם קדושים וטהורים ובהם גאונים וצדיקים ארזי הלבנון ואדירי התורה בגן עדן תהא מנוחתם . לכן בעל הרחמים יצרור בצרור החיים את נשמתם . הי הוא נחלתם ויזכר לנו עקדתם ויעמד לנו ולכל ישראל זכותם . ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם . בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחוזתם והקדושים לזכרון תמיד נגד ה' צדקתם יבואו שלום וינוחו על משכבותם ונאמר אמן : n ] — 93 לזכר תשעים ושלוש מאחיותינו בפולין שבחרו במות קדושים לבלתי הימסר לקלון ; יצא לאור על ידי "הוועד להגנה על כבוד בת ישראל" על-יד הרבנות הראשית לתל אביב והמחוז , תל אביב , אייר תש"ג ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן