28 בכי תמרורים ביום צום ומספד על אחינו חללי הרצח בכל הארצות תחת ממשלת הזדון יום א' פרשת ויגש, שנה כה תברכנו לפ"ק ה' בטבת תש"ג (13.12.42)

מנחה קריאת התורה אתאנו לחלות פניך . כי חסד ואמת יקדמו פניך : נא אל תבישנו . נא אל תשיבנו ריקם מלפניך : סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך : אתאנו לבקש ממך כפרה . איום ונורא . משגב לעתות בצרה : תחיינו תחננו ובשמן נקרא : סלח לנו ושלח לנו סליחה ורחמים ממעונן : תהלים ק"ל שיר המעלות . ממעמקים קראתיך יי : אדני שמעה בקולי . תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני : אם עונות תשמר יה . אדני מי יעמד : כי עמך הסליחה למען תורא : קויתי יי קותה נפשי . ולדברו הוחלתי : נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר : יחל ישראל אל יי . כי עם יי החסד והרבה עמו פדות : והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו : חזן : יי אלהי ישראל . שוב מחרון אפיך . והנחם על הרעה לעמך : קהל : הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס בגוים . נחשבנו כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה : חזן : ובכל זאת שמך לא שכחנו . נא אל תשכחנו : קהל : חוסה יי עלינו ברחמיך . ואל תתננו בידי אכזרים . למה יאמרו הגוים . איה נא אלהיהם . למענך עשה עמנו חסד ואל תאחר : חזן : ובכל זאת שמך לא שכחנו . נא אל תשכחנו : קהל : קולנו תשמע ותחון ואל תטשנו ביד אויבינו למחות את שמנו . זכור ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן