27 "יזכור", ג' בטבת תש"ג (11.12.1942)

יזכור ביום רביעי 2-ה בדצמבר התאבלה יהדות ארצות הברית על מות אחיה היהודים . 60 , 000 יהודים אוסטרים 160 , 000 יהודים גרמנים 65 , 000 יהודים בוהמים ומורבים 600 , 000 יהודים פולנים 120 , 000 יהודים הולנדים 96 , 000 יהודים יוגוסלביס 35 , 000 יהודים צרפתים 630 , 000 יהודים רומנים 8 , 500 יהודים בולגרים 70 , 000 יהודים סלובקים 25 , 000 יהודים לטבים שנרצחו או שועבדו על ידי הנאצים האכזריים . אנו משפילים ראשנו בצער . יאמר ישראל : " עד אגה ה' תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פנין ממני : עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום אויבי עלי : הביטה ענני ה' אלקי האירה עיני פן אישן המות : פן יאמר אויבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט " : ( תהלים י"ג , ה— 'ב (' { The Reconstructionist , vol . 8 , no . 16 ( 11 . 12 , 42 ) , p . l ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן