26 שוועת בת עמי, תפילה על המלחמה לאומרה בק"ק ספרדים "שער השמים" יצ''ו בלונדון ואגפיה, 1940

תפלה ע \ מע תפלה עדיך כל-בשר יבואו ( תחלים ס '' ה ( 'ג אבינו אב הרחמן שופט צדק ומישרים . נגשים אנחנו לפניך בעת צרה וצוקה . בזמן שסכנה עצומה ואימה מרחפת על חיינו ובכל הקדוש ויקר לנו : אין דבר נעלם ממן ואין נסתר מנגד עיניך . מהמצב הרע אשר העולם עמד בו . אין צדק אין יושר ואין חסד . ואויבינו הולכים ומפזרים המלחמה בחיי האנשים ונשים וטף . ומביאים עליהם מות אבדון וכליון : אנא יי הבחן כליות ולב . אתה ידעת כי מטרת מלחמתנו היא רק בעבור הצלת חיינו והגנת חרותנו וארצנו . ולמען ארצות אחרות אשר גזלו מהם חפשיותם אשרם וארצם . והנם תחת עול העבדות : אדון שמים . בך אנחנו בוטחים כי בימינך תסעדנו לשבור העל הקשה טרם באו עלינו . עזרנו יי בחסדך על הימים הקשים והנוראים המזמנים לנו לבא . ואין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה . תן לנו לב אמיץ ורוח גבורה לשבור מלתעות עול . הנעמו בחילך והורידמו . ותכריע קמינו תחתינו : אל אלהים יי . שלח החפש והדרור לארצנו החמדה יחד עם כלהארצות המתאחדות עמנו . ופרוש סכת שלומך למלכנו . ותחת כנפיך תחסה ממשלתנו . החזק מגן וצנה לחילותינו הלוחמים ומוסרים נפשם בגללנו . שמרם ואמץ לבם וקומה לעזרתם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן