23 סדר תפילה ותחנונים להתפלל ולהתחנן לפני אבינו שבשמים על השערורות הנוראות בארצות גרמניא אור ליום כ"ז מרחשון תרצ''ט (20.11.38)

אתאנו לחלות פניך . כי חסד ואמת יקדמו פניך : נא אל תבישנו . נא אל תשיבנו ריקם מלפניך : סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך ; אתאנו לבקש ממך כפרה . איום ונורא . משגב לעתות בצרה : תחיינו תחננו ובשמך נקרא : סלח לנו ושלח לנו סליחה ורחמים ממעונך : תהלים ק"ל שיר המעלות . ממעמקים קראתיך יי : אדני שמעה בקולי . תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני : אם עונות תשמר יה . אדני מי יעמד : כי עמך הסליחה למען תורא : קויתי יי קותה נפשי . ולדברו הוחלתי : נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר : יחל ישראל אל יי . כי עם יי החסד והרבה עמו פדות : והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו : אנקת מסלדין . תעל לפני כסא כבודך . מלא משאלות עם מיחדך . שומע תפלת באי עדיך : ישראל נושע ביי תשועת עולמים . גם היום יושעו מפיך שוכן מרומים . כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים : רחמיך עלינו גלגל נא גאלי . לפניו נפשי תחנתך הפילי . ובעד עמי רחמים שאלי . כי כל לבב דוי וכל ראש לחלי : יהי רצון מלפניך שומע קול בכיות . שתשים דמעותינו בנאדך להיות . ותצילנו מכל גזרות אכזריות . כי לך לבד עינינו תלויות :  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן