21 סדר תפלה ותחנונים במקהלת־עם בעד אחינו בני ישראל בגרמניא

נתקיים באולם רויאל אלברט , יום א' ה 9 ביולי , 1933 לונדון , לשכת הרב הראשי אתאנו לחלות פניך . כי חסד ואמת יקדמו פניך : נא אל תבישנו . נא אל תשיבנו ריקם מלפניך : סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך : אתאנו לבקש ממך כפרה . איום ונורא . משגב לעתות בצרה : תחינו תחננו ובשמך נקרא : סלח לנו ושלח לנו סליחה ורחמים ממעונך : תהלים ק"ל שיר המעלות . ממעמקים קראתיך יי : אדני שמעה בקולי . תהיינה אזניך קשבות לקול תחנוני : אם עונות תשמר יה . אדני מי יעמד : כי עמך הסליחה למען תורא : קויתי יי קותה נפשי . ולדברו הוחלתי : נפשי לאדני משמרים לבקר שמרים לבקר : יחל ישראל אל יי . כי עם יי החסד והרבה עמו פדות : והוא יפדה את ישראל מכל עונותיו : אנקת מסלדיך . תעל לפני כסא כבודך . מלא משאלות עם מיחדיך . שומע תפלת באי עדיך : ישראל נושע ביי תשועת עולמים . גם היום יושעו מפיך שוכן מרומים . כי אתה רב סליחות ובעל הרחמים . רחמיך עלינו גלגל נא גאלי . לפניו נפשי תחנתך הפילי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן