19 תפילה מיוחדת מהאג שנאמרה בכל שבת ויום טוב אחרי גזרת תרצ"ט "ליל הבדולח" (9-10.11.1938)

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לכונן את בית חיינו ולהשיב את שכינתו בתוכנו במהרה בימינו . ונאמר אמן : יהי רצון מלפני אבינו שבשמים . לרחם עלינו ועל פליטתנו ולמנוע משחית ומגפה מעלינו ומעל כל עמו בית ישראל . ונאמר אמן : יהי רצון מלפני אבינו שבשמים . לקים בנו חכמי ישראל . הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם . ונאמר אמן : יהי רצון מלפני אבינו שבשמים . שנשמע ונתבשר בשורות טובות ישועות ונחמות . ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ . ונאמר אמן : אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה . העומדים בין בים ובין ביבשה . המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרוחה . ומאפלה לאורה . ומשעבוד לגאלה . השתא בעגלא ובזמן קריב . ונאמר אמן : tneente , dossier 998 ] [ Gemeentearchief , ' s Gravenhage , Archief Nederlands Israelietische Ge-  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן