17 הכרזת צום בהאג ליום שני כ"ט במרחשון תש"ג (9.11.42)

להכריז בשבת כ"ז במרחשון תש '' ג 7 — בנובמבר 1942 הרב הראשי מבקש מחברי הקהילה לקבל עליהם תענית ציבור ביום ב' הקרוב , כ"ט במרחשון . בתפילת מנחה , שתתחיל בשעה ארבע , יש לנהוג לפי סדר של יום כיפור קטן . בוודאי מיותר לעורר במילים רבות את הכל , גברים ונשים , להשתתף ביום תענית זה ולהתעטף ברוח של תשובה . מי יתן ויתגשמו דברי יונה ( בפרק ) ג , ( פסוק ) ט : "מי יודע ישוב ינחם האלוקים ושב מחרון אפו ולא . "נאבד מהיום תתחיל תפילת מנחה בשבת בשעה שתיים . meente , N 16 ( 131 ) nr . 12 / 4 ] [ Gemeentearchief , 's Gravenhage , Archief Nederlands — Israelietische Ge-  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן