16 תפילה מיוחדת להיאמר לפני תפילת "נעילה" בהאג ביום הכיפורים תש"ג (21.9.42)

אדין העולמים נבוא לפנין ביום הקדוש והנורא הזה ועפעפינו יזלו דמע מעין הפונות יחשכו הרואות בארובות כאשר עלו לפנינו המאורעות הקשות שעוברות עלינו תמיד , בעותין הסתירונו סבונו כמים כל היום . נחמה אין וזרח מאור יום אל כל ויחשיך אלינו . נא אלקי הרוחות תזכור לטובה את נשמות בני קהלתנו שנפלו חללים בארץ מרחקים , תמצאנה מנוחה תחת כנפי שכינתך , תהיינה צרורות בצרור החיים , ותחסינה בסתר צלך סלה . אב הרחמים ממעמקי הלב באה לפניך שאלת חרדים מטרדת עמנו האומלל : עד מתי ו אל דמעתנו אל תחרש , הלא שערי הדמעות עוד לא נשלבות , נא אל תשיבנו ריקם מלפניך , כימי ענותנו נא תנחמנו לשלוח אסירים מבור תחתיות . ראה כי אין איש לעמד בפרץ בעדנו ועתה כל תוחלתנו ה' לך היא . תשלח משמים והושיענו , תחזק ידיים רפות וברכיים כושלות תסמך ותסעד . עינינו לך מיחלות , נא אל תבישנו בסבלנו כדבר שנאמר אל יבשו בי קויך אדני אלקים צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלקי ישראל . meente , dossier 998 ] [ Gemeentearchief , i Gravenhage , Archief Nederlands — Israelietische Ge-  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן