15 תפילה מיוחדת להיאמר לפני תפילת "נעילה" באמסטרדם ביום הכיפורים תש"ג (21.9.42)

אל מלך יושב על כסא רחמים הנה ענינו בצום נפשנו ועומדים לפניך בברכים כושלות ובלב נשבר ונדכה , באו מים עד נפש , הצרות עברו ראשנו ואין לנו להשען כי אם עליך . אנא הושיעה נא , רחם נא על בניך ובנותיך הנתונים בצרה ובשביה תן להם כוח גוף וגבורת נפש לסבול את עולם הכבד יחליפו כוח , חזקם ואמצס למען יחיו ולא יפולו . זכור נא לטובה את נשמות האומללים אשר נתנו למות , החסם בצל כנפיך ותהיינה נשמותיהן צרורות בצרור החיים . הגן בעד יתר הפלטה הנשארת שים קץ לצרתנו ולאבלנו השב החרב השלופה אל נדנה , ברכנו בשלום אדון השלום . אמן . [ מתוך אוסף לי הירשל , בארכיון ה"ביבליותיקה , "רוזנתליאנה אמסטרדם ]  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן