12 תפילת יזכור למען חיילי הולנד שנפלו בקרב (18.5.40) להיאמר לפני תפילת ''אשרי"

יזכור אלקים לטובה את נשמות אנשי הצבא אשר הערו נפשם למות ונפלו בחרב בעד ארץ מולדתנו איש על מצבו ואיש על מעמדו . תהיינה נשמותיהן צרורות בצרור החיים , עם נשמות אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל ולאה ונשמות שאר צדיקים וצדקניות שבגן עדן אמן . [ Gemeentearchief , 's Gravenhage , Archief Nederlands — Isiaelietische Ge- [ meente , dossier 998  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן