11 תפילה מאת האדמו"ר מפיאסצ'נה, קלונימוס קלמיש שפירא, שנאמרה בגיטו וארשה, תש"ב

רבונו של עולם 1 האזינה לקול בכיינו ולאנקת לבנו — ראה את צערנו ועניינו — והושיעה ממצוקתנו הגדולה . קרובי נפשינו , נשים וילדים , אבות ואמהות , אחים ואחיות ושאר אחינו בני ישראל נעקרו מתוכנו , הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו . היה נא אתה — א ל שדי — מגינם של כל השבויים , שמור עליהם מכל צרה וצוקה , תן להם כוח לעמוד בעינויים מידי מעניהם , מחרפיהם ומגדפיהם . המצא להם חיות למען יזכו לשוב אל משפחותיהם . והילדים והתינוקות הרכים , אלה שנגזלו מחיק אביהם ואמם , עשה נא שיתגלו ויזכו לשוב אל אבותיהם כבימי צאתנו מארץ מצרים . הריני מנדב צדקה למען עניים מוכי רעב , ובזכות זה חוס והושע את ( פב"פ ) אשר לוקח ( ה ) בשבי — והבא אותו ( אותה ) בשלום בחזרה אל בני ביתו ( ביתם . ( א ל רחום וחנון ! — עשה חסד ורחמים לכל הקוראים אליך בלב שלם —חוס נא ורחם על שארית הפליטה של עמך ישראל — אמור לצרותינו די . הגן על קומץ שארית הפליטה הקטנה — כשם שהושעת את אברהם אבינו מידי נמרוד , ואת יעקב אבינו מידי עשיו ולבן , ואת משה רבינו מיד פרעה , ואת דוד המלך מיד גלית הפלישתי , ואת חנני'ה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר , וכשם שהצלת את דני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן