7 נוסח התפילה לשלום המדינה בעת הכנסת ספר תורה נאמרה בווינה בשנות המלחמה

תפילה בהכנסת ספר תורה חוברה י''ע הרב הראשי ד"ר חיות ז"ל אבינו שבשמים , אדון העולם , תן שהאנושות המזועזעת ביסודותיה תמצא את הדרך לשלום אמת , שתגיע העת עליה ניבאו נביאינו שלא ישא גוי אל גוי חרב , שבה בניין ולא חורבן , שיתוף ולא מלחמה ישלטו ברצונם ובחשי בתם של העמים . ברך את מולדתנו אוסטריה שהאחדות והשלום יאחדו אזרחיה , מידות טובות ויראת ה יהוו את כוח החיות הפנימי של המדינה . ברן את כל אלה הנאספים בבית זה של ישראל , את קהילתנו , מוריה ומנהיגיה ; ברן את כל עם ישראל . פרוש הגנתן ועזרתן על אלה המישרים את דרכי ישראל החדשות , ברך את מפעלנו בארץ האבות הנכונה שוב להיות מולדת לעמנו . תן לנו כוח למלא תפקידנו באמונה ולקרב את האנושות לגאולתה . יהי זה רצון אבינו שבשמים . אמ ן [ הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , [ AW / 16298 . 5  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן