6 נוסח מסורתי לתפילת "הנותן תשועה" תפילה בעד שלום המלך ושריו

הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים . מלכותו מלכות כל עולמים . הפוצה את דוד עבדו מחרב רעה . הנותן בים דדן ובמים עזים נתיבה . הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומם ויגדל וינשא למעלה את אדוננו ירום הודו . מלך מלכי המלכים ברחמיו יחייהו וישמרהו ומכל צרה ויגון ונזק יצילהו . וידבר עמים תחת רגליו ויפיל שונאיו לפניו ובכל אשר יפנה יצליח ו מלן מלכי המלכים ברחמיו יתן בלבו ובלב כל יועציו ושריו רחמנות לעשות טובה עמנו ועם כל ישראל . בימיו ובימינו תושע יהודה וישראל תשכון לבטח . ובא לציון גואל וכן יהי רצון ונאמר אמן . . Neonter Teil , "Fuer das Wochcnfest " , Wien , 1922 pp . 84—85 Machsor Die Sammtlichen Feslgebele der Israeliten , von S . G . SternJ נמסר למחברת ע '' י הרב חיים אייזנברג , רבה הראשי של וינה , יוני [ 1985  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן