5 נוסח התפילה לשלום המדינה על־פי סידור "שפת אמת"

אנא אב הרחמים מקור הברכות . אתה משביח שאון גלים ובידך פקודת נפש כל חי . אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבר ואשמורה בלילה . יהי נא חסדך עם ארץ מולדתנו ארץ גרמניא ירום הודה . לרפאות את שברה , לקוממה להאדירה לשכללה לחזקה ביתד בל תמוט לעולם . הסר מנאות ארצה דבר וחרב ורעב ויגון , למען ינוחו כל בניה בשלוה והשקט וכל משחית לא יקרב לאה ליהם . לא ישמע קול שוד בגבולנו בהשביתך מלחמות עד קצה הארץ . להשיב איש אל גפנו ותחת תאנתו . במהרה תושע יהודה , וישראל ישכון לבטח . ובא לציון גואל , וכן יהי רצון , ונאמר אמן . [ סידור ש 0 ת אמת , רעדעלהיים , [ 1938  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן