4כרטיסי כניסה לבית־הכנסת בוינה לתפילות ראש השנה ויום כיפור בשנים תש"ד (1943) ו־תש"ה (1944)