3 סדר תפילה לנוער א' דפסח תש"א (1941), וינה

nnayn nb > npn בווינה ביום השבת ט"ו ניסן א' דפסח תש"א בשלוש שעות אחר הצהריים תעדן ברשות השלטון תפילה בציבור לבני הנוער בבית הכנסת בתוך העיר רחוב זיטנשטטן ד' וזה סדר החגיגה : מקהלה : בצאת ישראל ממצרים חזן ומקהלה : אשרי יושבי ביתך ( הוצאת הספר ) קריאת התורה , פרשת שמיני שלשה קרואים לספר Israel . Kultiisgemeinde Wien Psalm 145 Kantor u . Chor : Psalm 114 Chor : folgender Festordnung statt : ein Jugendgottesdienst mit mit behordlicher Genehmigung Wien , I ., Seitenstettengasse 4 , findet um 15 Uhr im Raume festen Samstag , d . l 2 . IV . 1941 , Am ersten Tage des Pessach- Ausheben der Torah Torah gerufen , jeder Aufruf Drei Tedlnehmer werden zur Buche Moses , Abschnitt IX . Verlesung aus dem dritten המקהלה שרה לכבודם מלכותך ראו בניך אדיר הוא יבנה ביתו הללויה ( הכנסת הספר ) הטפה חזן ומקהלה : תפילה ( בכגון קדושה . ( עלינו לשבח אדון עולם התקוה בואו ביחידות ולא בקבוצות ! אל תשהו ברחוב ! דעו לפני מי אתם עומדים ! שמעו בקול מורים ומדריכים ! היציאה בסדר ולא בערבוביה שובו לביתכם בלי הרמת קול ! Hall...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן