2 חוזר לקהילות הקטנות בבאוואריה לקיים תפילה בציבור גם בהעדר מניין אפריל 1938

איגוד הקהילות היהודיות בבאוואריה מינכן , 1 באפריל 1938 אל הקהילות הקטנות בבאוואריה מימין [ = ממזרח ] לריינוס איגוד הקהילות היהודיות הדתיות בפפאלץ בקהילות רבות נוצרו בעיות בקיום סדיר של תפילות השבת עקב העזיבה . לפי דוגמת איגוד הקהילות של מדינת פרוסיה אנו מעבירים אליכם מצורף בזה סדר תפילות עבור קהילות חסרות מניין , ממנו תוכלו ללמוד את ההוראות לפיהן יש לפעול בקיום תפילה באין מניין . אנו מקווים , כי דירבון זה יוביל בקהילות רבות לידי כך , שלא יתבטלו כל הקשרים בקהילה ברגע שלא יהיה עוד מניין והתפילה המשותפת תתבטל , וכי בתפילה המשותפת גם הקהילות הקטנות ביותר בינינו תרגשנה עצמן חלק מהכלל . [ הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי , ירושלים , ; A / 111 , 1 מובא אצל ב' אופיר ( עורך , ( פנקס קהילות גרמנית : באוואריה , ירושלים תשל '' ג , עמי [ 55  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן