1 "אין מניו! סדר תפילה לקהילות ללא מנין" [ללא תאריך]

אין מנין ! סדר וגגילה לקהילות ללא מנין הקהילות הקטנות והקטנטנות משמשות במקומותיהן כמשמר כבוד למוסדות היהודיים , לבית התפילה ולקברי האבות . הן מהוות עמדות רבות ערך במפעל הקבוצתי המקיף של האמונה היהודית והנאמנות לשמה . להן מגיעה התודה וההוקרה של העם היהודי . המניין המקומי לשם תפילה בציבור , לשם קיום משותף של מצוות ה' — הוא המפעל הקבוצתי הקטן ביותר . אך גם במקומות שאין בהם עוד מניין אסור שתיפקד התפילה בציבור . לתפילה משותפת זו בקהילות ללא מניין , הרינו מגישים לכם תקנות אלה כדלהלן : ( 1 אין לומר "קדיש" וגם לא ( 2 . "ברכו" תפילת "שמונה עשרה" תיאמר רק בלחש , ושליח הציבור לא יחזור עליה . ( 3 הוצאת ספר התורה תיעשה בליווי השירה הרגילה , אן אין להעלות קרואים . פרשת השבוע תיקרא מתחילתה ועד סופה בלא הפסקות , ובלא ברכה לפניה ולאחריה , וכן ההפטרה תיאמר בלא ברכה לפניה ולאחריה . ( 4 במקום / 'קדיש" "ברכו" ו"קדושה" ניתן לומר בתפילת ימי השבוע לפי ההנחיות כדלהלן : בימי חול —אחרי תחנון , בשבתות ובמועדים אחרי תפילת "שמונה עשרה" בלחש ( או אחרי הלל ) —את ההוספות מס' 2 , 1 ו . 3 לפני תפילת הסיום '' עלינו '' א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן