בפתח "שער התפילה"

ב"שער התפילה" מובאות כשישים תפילות שנסקרו בחלקו הראשון של הספר , ביניהן : תפילות לשלום השליט והמדינה , תפילות מיוחדות שנתחברו באירופה הכבושה תחת השלטון הנאצי , תפילות מיוחדות שנתחברו בעולם החופשי בתקופת השואה ותפילות מיוחדות שנתחברו לאחר תקופת השואה לזכר קרבנותיה . חלק מן התפילות נמצא בארכיונים ובספריות בארץ ובתפוצות : בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי שבירושלים , בקופסה לא מסומנת בספריית מוקמה ( Mocatta ) שבמכללת אוניברסיטת לונדון ( המצוינת אצלנו כ"אוסף , ( "מוקטה בארכיון רוזנתליאנה ( Bibiiotheca Rosenthaiiana ) שבספריית האוניברסיטה העירונית של אמסטרדם , ובארכיון הקהילה היהודית בהאג . ( chief , ' s Gravenhage Archief Nederlands - Israelietische Gemeente , Gemeentear- ) יש מבין התפילות שנתפרסמו בכתבי עת , בספרים ובחוברות . אחדות נמסרו לי על ידי רבני קהילות ומזכיריהן , כגון הרבנות הראשית לישראל , רבה הראשי של וינה , רבה הראשי של צרפת , הרב ראובן המר , מזכירה של ק"ק " שער השמים" שבלונדון ומזכירת הקהילה היהודית בהובארט , שבטסמניה . תפילות אחדות נמצאות באוספים פרטיים ונמסרו לי על ידי בעלי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן