פרק רביעי משאל בין רבנים

" השואה בהכרח משפיעה על השקפת עולמו של היהודי" ( מתוך תשובתו של הרב דוד רוזן ) בפרק הקודם דנו בעמדות ובגישות המרכזיות של יהדות ארץ ישראל וארצות הברית לנושא השואה , הן במישור ההגותי והן במישור המעשי . עמדות אלו לא נתהוו בחלל ריק על ידי גופים אמורפיים אלא בתוך הקשרים היסטוריים ברורים , בדרך כלל על ידי מחנכים ורבנים ששירתו בעמדות מפתח —בזרם אליו השתייכו , בקהילה שהנהיגוה , או בארץ שבה כיהנו . מי הם הרבנים שבהם מדובר t כיצד משפיעות דיעותיהם האישיות על קביעותיהם ביחס לנושא השואה ? האם ניתן להבחין גם בגירסה אירופאית השונה מהארץ ישראלית או האמריקנית ל החיפוש אחר תשובות לשאלות אלו היה המניע העיקרי לעריכת משאל משלנו בין רבנים . בשלב מסוים במחקר החלטנו להרחיב את יריעת הדיון ובו בזמן לעדכן את הנתונים שבידינו לגבי התפילות שנתחברו לאחר תקופת השואה , באמצעות הפצת שאלון בין רבנים ומחנכים בכירים מכל הזרמים הדתיים בצפון אמריקה , בישראל ובאירופה . השאלון דן ביחסם האישי והתיאו לוגי של המשיבים למהותה של השואה , לטקסים לזכר קרבנות השואה ולאפשרות של חיבור תפילה או קינה העשויה להתקבל על מרבית הזרמים ביהדו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן