פרק שני צום ותפילה בעולם החופשי בתקופת השואה

" ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" —מלים אלו של הפייטן מציינות בתמציתיות את התגובה היהודית המסורתית בעת צרה . הכרזות הצום , תקיעות השופר והתפילות המיוחדות הן פנים אחדות של אותה נוסחה המדריכה את היהודי כיצד לנהוג בשעת משבר אישי ולאומי . בפרק הקודם תיארנו כיצד באה לידי ביטוי התגובה הדתית בדרד התפילה בכלל ובחיבורן של תפילות מיוחדות בפרט , אצל היהודים שחיו תחת השלטון הנאצי . בפרק שלפנינו נפנה מבטנו אל היהודים שחיו בעולם החופשי בתקופת השואה , ונברר כיצד הגיבו הללו , בדרכים של צום ותפילה , לגורל אחיהם שסבלו תחת עול הנאציזם . באיזו מידה מקבילות תגובותיהם הדתיות של היהודים בארצות החופשיות למתרחש באירופה הנאצית לתגובותיהם של יהודי הרייך ? כיצד משקפות התפילות המיוחדות שחוברו בעולם החופשי את התפתחות המלחמה מתוך זווית הראייה של הלוחמים בנאציזם ? מה ניתן ללמוד ממועד אמירתן של התפילות המיוחדות ומנוסתן —על הידיעות שהגיעו לעולם החופשי בדבר גורלם של יהודי אירופה הכבושה , בדבר ביצועו של "הפיתרון הסופי" ובדבר היקפו ? מה מלמדות אותנו התפילות על מידת ההזדהות הרגשית של יהודי העולם החופשי עם גורלם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן