"קול בכיות" השואה והתפילה

" קול בכיות '' השואה והתפילה מאת יהודית תידור באומל הוצאת אוניברסיטת בר אילן פרסומי המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר אוניברסיטת בר אילן 3 ( A Voice of Lament ) "KOL-BIKHIOT " The Holocaust and Prayer by Judith T . Baumel הספר יוצא לאור בסיוע קרן ישראל ומרים בליצר באוניברסיטת בר אילן לזכר בתם שושנה הי"ד , שנספתה בשואה המחקר נערך בסיוע קרן הזיכרון לתרבות יהודית , ניו יורק מסת"ב ISBN 965-226-1 22-x © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן All rights reserved , Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל , Printed in Israel תשנ"ב 1992 — דפוס מנחם , ירושלים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן