ספרי המחבר

עיגן ו ט ח ק ר The Shadowof Death : Letters in Flame , Lanham , MD : University Press of America : 2010 Emergence of Haskalah Judaism . Lanham , MD .: University Press of Haskalah and Beyond : The Reception of the Hebrew Enlightenment and the America : 2008 השכלה ומודרניזם התחלות .-והמשכים התקבלות ההשכלה המוקדמת כמאה הי"ט חיי התקופה . ישראל : הקיבוץ המאוחד , ספריית הילל בן חיים , תשס"ח כרם חמר - חכמת ישראל היא "יבנה החדשה" מפתח מוער לכרם חמד , כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה ( תקצ"ג-תרט"ז , ( הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . תשס"ט of America , 2006 in Germany , revised , updated editions , Lanham , MD .: University Press The Ageof Haskalah [ : ] Studies in Hebrew Literatureof the Enlightenment MD .: University Press of America , 2005 In Search of Genre [ : ] Hebrew Enlightenment and Modernity , Lanham , בכורי העתים - כג 7 . לי ההשכלה f .-j מפתח מוער לבכורי העתים , כתב-העת העברי של ההשכלה בגליציה ( תקפ"א-תקצ"ב , ( ירושלים : מאגנס , תשס"ה 777 המאספים ב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד