ביבליוגרפיה

[ אנונימי . [ מזמור קל"ז בתוספת מלים וחרוז [ שיר . [ כב 77 י העתים , . 154-152 : 'ב תקפ"ב . [ אנונימי . [ ראבבינישע לעהרשפריכע [ אמרות חז"ל ] ( קטע רביעי במדור 'סיפורי מוסר ואמרות מן . ( 'התלמוד בכורי העתים , . 37-33 : 'א תקפ"א . [ אנונימי . [ שקיטצען אויס דער געשיכטע דער איזראעליטען ] [ מאמר רביעי במדור ' רשימות מן ההיסטוריה . [ 'היהודית בכורי העתים , . 21-19 : 'ב תקפ"ב . אברהם בן שלמה מהמבורג . עלה תרופה [ ... ] [ שאלה ותשובה כענין תרופת האינאקולאציאהן [ השולח : משה בר מנחם ( מנדלסון א'ע' 7 , [( 70 ב ' ו"ט- 'ה . תשרי , תקמ"ה . אהרן בן םש \ ז . המאסף דרוש על השלום [ דרשה בענייני דת ומוסר , [ : 'ה י"ד-כ"ג . תשרי , תקמ"ט . אהרן בן-וואלף * , כ . / 7 »>& ברלין , ה'תק"ן ; וינה , תק"ס ; פראג , תקס"ו . ראה .-גם האללי , אהרן ן וואלפסזאהן , אהרן 1 וולפסון , אהרן ; ע ... ל אופנהיים , צבי הירש 1 . יע הדעת . אפען , . 1829 אורה חיים . . 'ג ניו יורק , תשי"ט . אטינגר , שמואל . "יהודים ויהדות בעיני הדיאיסטים האנגליים במאה , " 18-ה צירן , כ"ט ( חוב' ד- 'ג , ' תשכ"ד , ( עמ' . 207-182 אייכל , איצק . איי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד