סוף דבר

" להחזיר עטרה ליושנה" - סיסמה זו חוזרת ומופיעה לאורכה של סיפרות ההשכלה העברית בראשיתה בגרמניה כמשימה שנטלו על עצמם הוגי הריעות והסופרים למיניהם , שבהם עסקנו בפרקים הקודמים . היא נאמרה במפורש או נשמעה ברמיזה לשאיפה לרענן תכנים ביהדות על פי צורות ודפוסים שהיו לה בעבר , לפי תפיסת המבקרים , במטרה להגיע ליצירת מהות חדשה או מחודשת שכינינו אותה 'יהדות . 'ההשכלה סיסמה זו נשמעה גם מחוגים מתונים בהשכלה העברית , שביקשו להכניס תיקונים קלים במינהגים , להקל על עול החומרות , ולנפות את היהדות מאמונות טפלות , וגם מחוגים רדיקליים בהשכלה היהודית , שמטרתם הייתה לתקן ואף לבטל מיצוות בתורה שבכתב ושבעל פה . אלה גם אלה טענו שכל מטרתם היא 'להחזיר עטרה , 'ליושנה ומאליו מובן שמגמתם וכוונתם לא היו זהות . מיפעל ההשכלה העברית של המשכילים השונים משנות 80-ה למאה הי"ח ועד העשור השני של המאה הי"ט הוא מיפעל מצטבר , שקולותיהם הבודדים והשונים מצטרפים למקהלה מפוזרת בזמן ובמקום אך מאוחדת במסר הכללי : לרענן ולהחיות את העם היהודי על פי ערכיה והשקפת עולמה של הנאורות האירופית באמצעות חידוש התרבות העברית והסיפרות העברית . ואולם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד