7. פולמוס ההיכל בהשתקפותו בסיפרות העברית

פולמוס ההיכל הראשון הוסיף להכות גלים בסיפרות העברית העיתית מחוץ לגרמניה . בהשפעתו כתב שמואל דוד לוצאטו ( שד"ל ) הצעיר את שירו הראשון והידוע "על הערים ' . "הנדחות בשנת 1825 מחה שד"ל על פריקת העול , ועל עזיבת לשון הקודש שהיא היא הגורמת לירידת ערכי הדת . 4 מלבד התפלמסויותיו עם ריפורמטורים מאוחרים , שד"ל התווכח גם עם ר' 5 אהרון חורץ . כתב-העת בכורי העתים רמז על דבר תיקוני ההיכל במיסגרת 6 התעסקותו המוסווית בתיקונים בדת . וכך חולפים הדיונים בדבר הריפורמה 1 שמואל דוד לוצאטו , כנור נעים , בי ( פאדובה , ; 1879 ורשה , תרע"ג , ( עמי 159 ( במהד' ורשה , עמי ( 296 י ; "תוכחה שכתבתי בשנת תקע"ח או תקע"ט נגד החדשות שהחלו לצמוח בקצת מערי אשכנז בענין התפלה בבית . "הכנסת שד"ל מגלה בקיאות בפולמוס זה , ובספריו הוא מזכיר את נוגה הצד ק ראור נגה ואת אלה דברי הברית ולא" ) ראיתיו ער . ( "הנה הוא מתאר את תגובתו הזועמת לשמע החידושים בברלין , שיחסו אליה היה יחס של משכיל-תמים כדוגמת דוד קארו : "ברלין היתה לי כעיר קדושה" ( ראה לעיל בדיוננו על דוד קארו . ( השיר "על הערים הנדחות" הוא אחת ההתקפות החמורות ביותר בסיפרות ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד