4. הריפורמה נחלצת למילחמה - מאיר ישראל ברסלוי: חרב נקמת נקם ברית

בקונטרס קטן בן שישה עשר עמודים בשם חרב נקמת נקם כרית . שיצא בעברית בעילום שם המחבר , התחיל המאבק נגד אלד , דבר הברית של 1 הרבנים האורתודוקסים . מחבר הקונטרס , שיצא מייד לאחר הופעת פסקי הדין של הרבנים האורתודוקסים , הוא מאיר ישראל ברסלוי -17857 ) 2 , ( 1 839 מראשי ההיכל הריפורמי בהמבורג , אשר חיבר את סדר התפילות החדש . ברסלוי היה נוטריון היהודים מטעם הממשלה - מזכיר הקהילה 3 היהודית בהמבורג , וכבעל מישרה זו היה בלתי תלוי ברבני הקהילה האורתודוקסים , ולא חשש לצאת נגדם במילחמה גלוייה בשם הריפורמה . בסיגנון נמרץ ושוטף הצליף ברסלוי בשוט לשונו : תחת שלש רגזה ארץ . שלשה אלה אשר העלו את שמותם בעט ברזל ועופרת תחת פתשגן הכתב , מעשה תעתועים , אשר כנו בשם מודעה להודיע לעין כל חטאת פימו , ולדבר על עם יי תועה ; וירימו קול במחנה העברים אוי ואבוי ! עת צרה היא ליעקב ! - מוציאי דב"ה , ספרו אשר לא שמעו ואשר לא ראו , לא לבר יי להם ובשמו קראו [ ... ] חוזים שוא וקוסמים להם כזב ; ויתלקטו אליהם אנשים רקים ופוחזים , בוערים בעם , חרשי משחית , כל איש משגע ומתנבא [ ... ] מחשבותיהם [ מאיר ישראל ברסלוי , [ חרב נקמת נ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד