3. המערכה האורתודוקסית נגד תיקוני ההיכל

שנה לאחר פירסום נוגה הצד ק ךאור נגה ולאחר פתיחת ההיכל הריפורמי בהמבורג פירסם בית דין צדק דק"ק [ דקהילה קדושה ] המבורג קובץ פסקי דין בשם / 73 ' . # דברי הכרית אשר ניתנו על ידי קרוב לארבעים רבנים אורתודוקסיים , מגרמניה ומחוץ לה , 22-בכ מיכתבים , נגד תיקוני ההיכל . פסקי הדין נועדו , לפי האמור בשער , "להפר דת חדשה ( אשר בדו מלבם איזה יחידים הדיוטים שאינם בני תורה ) ליסד מנהגים שלא כדת משה ' . "וישראל בקובץ הפסקים בן 132 העמודים אין רבני המבורג מזכירים שתי טענות שהיו להם נגד המחדשים שנה קודם לכן : תפילה בהברה ספרדית וביטול קריאת התורה בנגינה המקובלת , והם אך העמידו את התנגדותם על שלושה דברים עיקריים , אף כי בתשובותיהם הם נכנסים לפרטי פרטים ולגופי הלכות : א ) אסור לשנות סדר התפלה הנהוגה בישראל , מן ברכות השחר עד אחר עלינו לשבח , ומכ"ש [ ומכל שכן ] שאין לגרוע ממנה . ב ) אסור להתפלל סדר התפלה הלז בלשון אחר חוץ מלשון הקודש , וכל תפלה הנדפסת שלא בתקונה ושלא כמנהגינו היא פסולה ואסור להתפלל מתוכה . ג ) אסור לנגן בבה"כ [ בבית הכנסת ] בשום כלי שיר בשבת ובי"ט [ וביום 2 טוב ] אפי'נלו ] ע"י אינו ישראל ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד