1. תקנות הסנהדרין בפריז: קונסיסטוריה בווסטפאליה: היכל ריפורמי בהמבורג

הגושפנקה הרשמית לתחילת הריפורמה הדתית ביהדות , הלכה למעשה , ניתנה בצרפת עם התכנס הסנהדרין בפאריז בשנת . 1807 תיקונים מרחיקי לכת , כאותם שהוצעו על ידי המחדשים הקיצוניים בברלין , לא תיקנו , אולם המתכנסים הניחו את היסוד לריפורמה בדת בקביעת סמכותם להחליט על תיקונים בדת , בכותבם , "כחנו עתה כח בית דין יפה לגזור ולתקן גזרות ותקנות כפי שרשי תה"ק [ תורתנו הקדושה ] וממנו יראו ילמדו ויעשו כל ישראל בכל מקומות ' . "מושבותיהם הם קבעו , כי סמכותם זו ניתנה "כפי דת ודין חקי ומנהגי ישראל כמבואר בספרינו הקדושים אשר מטעמם יש ויש כח לחכמי דור ודור לגזור כפי צורך הזמן תקנות הראויות למשמרת תה"ק שבכתב ושבע"פ" ( עמ' . ( 11 בכך נסמכו על הטיעון המשכילי הידוע המבוסס על המקורות , אך הדגישו מניה וביה שמטרת התיקונים והגזרות לצורך קיום התורה שבכתב ושבעל פה . תיקונים אלה נועדו , לפי החלטות הסנהדרין , לחדש את דמותה של היהדות , אולם חידוש זה לא היה כדי לחזק את החוק הדתי הרופף , אלא " לבוא אחרי המלך למלאות דברו הטוב על בית ישראל" . ( 7 ) דהיינו : להתאים את מיצוות היהדות ל"קיום דתי המלכות בענינים המדיניים" . ( 11 ) קיום ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד