3. אלעזר בן-דוד: ביטול המיצוות המעשיות לשם קיום היהדות

שנה לאחר פירסום סיפריהם של שאול אשר ושלמה מיימון בנושאי היהדות - בשנת - 1793 יצא לאור סיפרו של אלעזר בן- דוד ( 1832-1762 ) # ש 7 , 7 לאופיים של היהודים . ^ בן-דוד , מחנך ומתמטיקאי , מתלמידיו של עמנואל 2 קאנט , שימש במשך שנים כמנהל בית הספר 'חינוך נערים' בברלין . בעוד ששאול אשר ביקש לסתור את המיבנה התחוקתי של הדת היהודית כדי להיטיב לדעתו את מצב הדת עצמה , ובעוד שמיימון כבר לא התעניין בשאלה זו כיוון שלגביו הייתה הדת היהודית אמונה פילוסופית ערטילאית ובלתי מחייבת , דת טבעית שחוקיה הם החוקים הטבעיים - ביקש בן-דוד לבטל את גודש החוקים היהודיים מתוך כוונה להציל את האומה היהודית . וכך ניצבה הדת היהודית - ועמה גם המשכילים העבריים המתונים - לפני מטח הביקורת ההרסנית במשך פרק זמן כה קצר : שנתיים . לבן-דוד היה המצע מוכן : מחד גיסא - סיפריהם של שני קודמיו , שתקפו את החוקים , המיצוות והמינהגים ; ומאידך גיסא - הסיפרות הדאיסטית 3 הענפה , שהייתה לחם חוקם של המשכילים היהודים הקיצוניים בברלין . ההשפעות הדאיסטיות המובהקות על אלעזר בן-דוד באות לידי ביטוי לא רק בסיפרו הנזכר משהו לאופיים של היהודים , עליו נרחי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד