2. שלמה מיימון: דאיזם בלבוש יהודי

באותה שנה שבה ביקש שאול אשר לסתור את הבניין התחוקתי הקיים של היהדות החל שלמה מיימון , ( 1800-1753 ) פילוסוף ופרשן הרמב"ם , לפרסם את תולדות חייו , ( 1792 ) הנותנות לנו תמונה נאמנה על המאבק הפנימי בנפשו של משכיל יהודי שהביאו לידי אותה סתירה . מלבד היותו מיסמך אנושי בלעדי על התלבטות של דור המשכילים היהודים , ששנו ושינו , שעמדו ברגלם האחת על קרקע היהדות המסורתית וברגלם השנייה כבר פסעו מעבר לאסקופת ההשכלה , ספר " / 7 שלמה מימון הריהו מיסמך תיעודי על מצבם של היהודים ' והיהדות בדור מעבר זה ועל תפיסת היהדות בהגותו של משכיל תוהה . יתירה מזו , האוטוביוגרפיה שלו היא יצירה סיפרותית מרתקת שנכנסה לקאנון הסיפרותי . תהליך : 'התפקרות'ה רציונליזציה של המיצוות סיפור תולדות חייו של מיימון הוא אוטוביוגרפיה המתארת את תהליך התמשכלותו של צעיר יהודי שהתחנך על ברכי היהדות המסורתית ויציאתו לעולם ההשכלה והנאורות כחלק מחיפוש אחר אורח חיים ודרכי לימוד שונים ממה שהורגל אליהם . מסעו לקראת יעד בלתי ידוע , מביאו לתאר את האנשים והחברה שסבבו אותו מנעוריו ועד בגרותו , בפולין ובגרמניה . במבט ריטרוספקטיווי של סופר מיומן , ש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד