1. שאול אשר: ביטול החוקים הישנים וקביעת חוקים חדשים לשימור היהדות

שאול אשר , ( 1822-1767 ) עיתונאי , סופר והוגה ריעות , שמוצאו ממשפחה יהודית ותיקה בברלין , לא היה קשור בהשכלה היהודית ובמיפעליה החינוכיים והסיפרותיים השונים , ומבחינות רבות פעל בשולי 3 החברה היהודית . אשר גיבש את עמדתו בדבר תיקון היהדות , וכמשכילים אחרים סבר שתיקונים אלה יאפשרו ליהודי החדש , שיאמץ את 'דת הנאורות' בתפיסתו , להשתתף באופן פעיל בחברה הכללית וליהנות מזכויות אזרח מלאות . ההשקפות הריפורמיות של אשר בדבר היהדות מצאו את ביטויין 4 בסיפרו 7 > י 7 # , // 7 על הדת ביחסה ליהד 7 ה , שיצא לאור בברלין בשנת . 1792 הספר מחולק לשלושה חלקים שבהם דן אשר בדת בכלל , ביהדות , ובטיהור היהדות . על רקע המגמות הקיימות בהשכלת ברלין שאימצו בדרך כלל את מישנתו של מנדלסון , שאול אשר בא לשלול את תפיסת היהדות של מנדלסון ירושלים , שעיקרה היה קיום המיצוות המעשיות . תפיסה זו הייתה מנוגדת להשקפתו של אשר על היהדות , והוא לא קיבל את דעתו של מנדלסון על תכליתם של חוקי היהדות . לפי טיעונו של מנדלסון , חוקי היהדות נועדו להבטיח "שהאומה תוסיף ללכת בדרך ההכרה של אבותיה , מחד גיסא , ומאידך גיסא כדי שתיזכרנה אמיתות היסטו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד