ג. חכמים בתקנתם

מערכות הדת שנוהלו במשך תקופה של למעלה ממאה שנה באירופה על ידי הוגי הדאיזם והאתיאיזם נגד הדתות הפוזיטיוויות ופולחנן , שכללו שלילת האותוריטה של כתבי הקודש והסמכות הבלעדית של ראשי הכנסייה אשר מינו את עצמם כנציגי האלוהות עלי האדמות , וכן ביטול ההתגלות האלוהית בכללה , והמערכה החריפה נגד היהדות , המיקרא וחוקיו - הייתה להם השפעה מכרעת בעיצוב השקפת העולם הדתית של המשכילים היהודים הקיצוניים ' . היה זה אך טבעי , שמשכילים אלה מצאו בדאיזם ביקעה להתגדר בה , בתקופה זו שסיסמתה החובקת-כול הייתה : שינוי , בדיקת המוסכמות ובחינת המקובלות . השינויים שהביאה עמה הנאורות האירופית במערכת התרבות והדת ובאורח המחשבה באירופה לא היו יכולים להישאר ללא תגובה של חיקוי מצד המשכילים הקיצוניים , שראו עצמם חלק מנאורות זו ושאפו ליהנות מפירותיה . וכך עדים אנו להיווצרותה של תנועה דאיסטית יהודית בקרב ההשכלה היהודית בגרמניה , שהשפיעה רבות גם על המתקנים העבריים . נוסף על כך , עמדה לנגד עיניהם של משכילים אלה השאיפה למימוש החלת הזכויות האזרחיות ליהודים . עם זאת , גברה ביניהם האמונה , שכדי לזכות בזכויות אלו , עליהם לשנות את היהדו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד