11. יהודה ליב בן זאב: תיקונים בחינוך וביסודות הדת והאמונה

יהודה ליב בן זאב - ( 1811-1764 ) פרשן , בלשן , לקסיקוגרף , ומחבר סיפרי לימוד - נימנה עם המחנה המשכילי שהיה קרוב בדיעותיו ובמעשיו אל דורשי התיקונים העבריים . כאחד המשכילים הפעילים ביותר בתחומי הסיפרות השונים , תרם בן זאב תרומה נכבדה לארון הספרים של ההשכלה 1 במבואות לסיפרי המיקרא , בסיפרי הלשון ובסיפרי הלימוד שחיבר . כמשכילים אחרים הושפע בן זאב מחכמי ישראל בימי הביניים כרמב"ם וכסעדיה גאון וסיפרו אמונות ודעות , שאותו הוציא לאור בליוויית פירושו . הוא מצא בספר "כלל האמונות האמתיות בשרשי הדת , והחקירות היקרות במושכלות האלהיות , ומוסרי המדות , "והמשרים והסביר שכתב את פירושו לספר כדי להקל על אלה המתחילים בעיון ומחפשים דעת . אך מניה וביה , כמשכיל , ביטל את "בוזי החכמה כי לבם מדעת , "נבער שפירושו זה יהיה 2 להם "כאבוקה ביד . "עור במיפעל זה הצטרף בן זאב לעמיתיו המשכילים שעמלו להוציא מהדורות חדשות של סיפרות ימי הביניים כמורה נבוכים , 7 \ כ 1 זר > עם פירושיהם ובכך תרמו להעשרת מדף הספרים היהודי של ההשכלה העברית בסיפרי פילוסופיה , הגות ואמונה . בדרך זו הגשימו את מהותה של 'יהדות ההשכלה' בתפיסתם , שהיית...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד