10. הירץ הומברג: תיקון האדם היהודי והיהדות

הירץ הומברג ( 1841-1749 ) היה אחד מחבורת המשכילים העבריים שהתקרבו למשה מנדלסון בעת שהותם בברלין , השתתף ב'ביאור' של מנדלסון , כתב סיפרי לימוד הדת ועסק בחינוך . בעיקר בגלל פעילותו החינוכית באימפריה האוסטרו-הונגרית ראו בו ההיסטוריונים והחוקרים אישיות שלילית שהתנגדה ליהדות המסורתית ופעלה נגדה ' . לאחרונה בדקה רחל מנקין את דמותו ודימויו בסיפרות המחקר , והגיעה למסקנה על סמך בדיקה ארכיונית ובחינת ההערכות השונות עליו וההסברים שניתנו להן , כי אין לסווגו כמשכיל רדיקלי , וכי הטענה שטענו נגדו שהוא ב זילזל בקיום המיצוות היא משוללת כל יסוד ( עמ' . ( 160 במאמרה קבעה מנקין , כי הדימוי השלילי של הומברג נוצר על ידי גרשון וולף , היסטוריון , איש חינוך וסופר , ורוב ההיסטוריונים קיבלו את איפיונו השלילי של הומברג ללא עוררין . מנקין הפריכה את טענותיו ואת טענות ההולכים בעיקבותיו . בפרק זה אנו מקבלים את קביעתה הכללית של מנקין , ונבדוק את פעילותו המשכילית של הומברג ואת הטקסטים הרלוונטיים בהקשר עם תפיסת העולם של ההשכלה בראשיתה , תוך ניסיון לעצב את תמונת 'יהדות ההשכלה' בתפיסתו המשכילית של הומברג . הומברג נכלל בדי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד