9. אהרון וולפסון: להקל על עול האיסורים והחומרות

אהרון וולפסון ( האלה-וואלפסזאהן ) , ( 1835-1756 ) מראשי המשכילים העבריים הראשונים בגרמניה , היה מחנך , סופר ועורך המאסף אחרי פרישתו של העורך הראשון , יצחק אייכל . בעריכתו יחד עם יואל ברי"ל בשנים , 1797-1794 נעשה כתב-העת מיליטנטי בגישתו למסורת היהודית ולמימסד הרבני , תופעה ששיקפה את ההקצנה שחלה בתפיסת 'יהדות ההשכלה' בחוגים אחדים בין המשכילים העבריים . וולפסון התחיל להשתתף בהמאסף כבר בשנתו הרביעית , בתקמ"ח , ותרם באותן שנים עשרות מאמרים בנושאי הלשון העברית ומדעי הטבע עד סגירתו של כתב-העת בתקנ"ז . בשאיפתו להשכיל את קוראי המאסף כחלק מייעודה של ההשכלה , הוא פירסם סידרת מאמרים על "תולדות המינים , "הטבעיים ובהם על סוס היאור , הבונה , הפיל , וכן סידרת מאמרים על " מסלול : "הטבע על גאות ושפל , ומחזור המים , ועוד ' . וכן כתב בנושא הגיאומטריה , ופירסם מאמרי ביקורת וביאורי פסוקים , ופירסם משלים , 2 שירים , ומיכתם , ואף השתתף בבלטריסטיקה . כאייכל , קודמו בעריכה , אף הוא היה איש אשכולות . התעניינותו הקיפה כאמור תחומים שונים שכללו תרגום וביאור סיפרי התנ"ך והוצאתם לאור כהמשך למיפעל 'הביאור' של מנדלסון ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד