6. מרדכי גומפל שנאבר: התיקונים במיצוות - על פי היהדות עצמה

אחד ההוגים החשובים של ההשכלה העברית בראשיתה שתרמו לעיצוב דמותה של 'יהדות ההשכלה' היה מרדכי גומפל בן י . ל . שנאבר , ( 1797-1741 ) הידוע גם כג'ורג' לוויסון , רופא משכיל ואיש אשכולות . יליד ברלין , ובן דורו של מנדלסון , הוא למד אצל ר' דוד פרנקל , אשר היה גם מורו של מנדלסון , ואצל ר' יהונתן אייבשיץ , וקיבל משניהם סמיכה לרבנות . שנאבר העתיק מושבו ללונדון בשנת 1771 ללימודי הרפואה ושם שימש כרופא במשך עשר שנים ' . הוא היה היהודי הראשון בהיסטוריה המודרנית שקיבל תואר פרופיסור בעת שהותו בשוודיה . 1780-ב שנאבר הקדים את המאספים במעשה השכלה ממשי בכך שפנה לעסוק במדעים הכלליים כרופא , סופר ואיש מדע , והקדים את המשכילים היהודים הקיצוניים בתיאוריית הריפורמה בהציעו דרכים לתיקונים בדת . ואף אם השפעתו המיידית לא הייתה ניכרת על ההשכלה העברית באופן ישיר פרטים על מרדכי גומפל שנאבר ומישנתו , ראה בפרק עליו בסיפרי , Haskalah ( Leiden , 1979 ; new revised edition , Lanham , 2006 ) The Age of פרק , 7 והביבליוגרפיה של הסיפרות המישנית הענפה עליו בהערה . 1 פרטים ביוגרפיים עליו והערכתו מובאים בסיפרו של משה ה . היהדות...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד